Spelvård – Game care

Ett hockeyspel måste skötas om för att fungera. Och ska man ut och spela på tävlingar så kan det vara bra att även bygga om sitt spel. Det finns inget hinder att träna på ett spel som inte är ombyggt. Men på tävlingarna äe spelen ombyggda enligt internationella regler. Anledningen är att pucken ska stanna kvar i målet, för att mål endast räknas när pucken ligger kvar i målet. Orginalkoppen är alldeles för grund och pucken har allt för lätt att studsa ut.

Förutom ombyggnaden så ska även spelen vara smorda. Det är bra om man smörjer spelet hemma också för det förlänger livslängden betydligt. På osmorda spel är det också väldigt lätt att man böjer stängerna. Något som inte är så roligt. Krokiga stänger går inte att spela med. Stängerna finns som reservdelar och kan enkelt bytas ut.

Spel slits även om man smörjer dem och kan även gå sönder. Det finns ett flertal reservdelar att tillgå. Alla stänger går att byta ut, isfolien finns också som reservdel, mål, plexiglas och gubbar. Tänk dock på att de färdigmålade lagen som man kan köpa inte följer tävlingsstandarden. Gubbarna håller klubban åt olika håll – både vänster och högerfattade gubbar. På tävlingar ska alla gubbarna ha klubban åt vänster.

In English

A hockey game has to get some care to function. And should you like to play some tournaments, it might be good to also rebuild the game. There are no obstacles to practice on a game that is not converted. But at the tournaments, games are rebuilt according to international regulations. The reason is that the puck must remain in the goal, becourse the goal will only count if the puck remains in the goal. The original cup is too shallow and the puck is prone to bounce out.

Besides rebuilding so shall also the games be lubricated. It is good to lubricate the game at home as well for it prolongs the life significantly. On unlubricated games, it is also very easy to bend the levers. Something that is not so funny. Crooked levers can not be played with. The lever are available as spare parts and can be easily replaced.

Game worn even if you lubricates them and can even break. There are several spare parts available. All levers can be replaced, the ice are also available as spare part, and goals, plexiglass and players. Just be aware that the pre-painted teams that you can buy do not follow competition standard. The players hold the club in different directions – both left and right. At competitions, all the players have the club to the left.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s